vizyon-misyon-yilmaz-elektrikMisyonumuz
Elektrik enerjisinin üretiminden müşteriye verilinceye kadar olan süreçte enerjinin kalitesi ve kesintisiz olması hiç şüphesiz ki üretim, iletim ve dağıtım sistemlerindeki alt yapı iyileştirmeleri ve gelişen teknolojinin takibi ile mümkündür. Bu doğrultuda Yılmaz Elektrik ailesi olarak amacımız; ülkemizin öz kaynaklarına saygılı, sorumluluklarının bilincinde, önce kaliteye ve iş güvenliğine önem vererek, gerek Türkiye’de gerekse de Yurtdışında ülkemize yakışır bir biçimde hizmet vermektir.

Vizyonumuz
Elektrik sektöründeki uzun yıllarda edinmiş olduğumuz tecrübelerimizi dünya standartlarında sunmayı hedefleyen, iş ortaklarımızın isteklerini bilerek zamanında cevap veren, eğitime önem vererek yaratıcı insan gücünü sektördeki iş süreçlerine adapte eden güvenilir ve lider bir firma olmaktır.

Kalite Politikamız
Elektrik dağıtım ve iletim alanındaki projelerimizde tüm çalışanlarımız tek ruh ile görevlerini yerine getirdiği, taahhüdümüzde bulunan işlerin tam zamanında, eksiksiz ve en üst kalitede yapılmasını sağlayabilmek için sürekli eğitim, gelişim, güvenlik ve sistem kontrollerini en ön planda tutmaktır.

KALİTE, ÇEVRE ve İSG POLİTİKAMIZ

Yılmaz Elektrik, İnsana ve içinde yaşadığı çevreye saygılı olup, bütün faaliyetlerinde çevreye, kaliteye, iş sağlığı ve güvenliğine önem vermektedir.

KALİTE POLİTİKAMIZ;

 • Faaliyetlerimizi, yasal mevzuatlara, idari ve teknik şartnamelere uygun olarak gerçekleştirmeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek hizmet ve imalatlarımızda kaliteyi en yüksek seviyeye çıkarmayı,
 • Kalite sistemleri çerçevesinde bütün çalışanlara kalite bilincini aşılayarak daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline getirmeyi ve kalite düzeyini sürekli iyileştirmeyi,
 • Projelerimizi zamanında, eksiksiz ve istenilen kalitede tamamlamayı ve müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,

Kalite Politikası olarak uygulanabilir şartları yerine getirmeyi taahhüt eder.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ;

Yılmaz Elektrik faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda << 3T>> modellemesini uygulamaktadır.

1-Kendin için Tedbir

2-İnsanlar için Tedbir

3-Trafik-Çevre için Tedbir

 • Çalışanlarımızın ve diğer kişilerin faaliyetlerimizden dolayı zarar görmemesi için, yürürlükteki mevzuatlara, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç-gereçleri ve kişisel koruyucu donanımları bulundurmayı ve kullandırmayı,
 • Faaliyetlerimizde, iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve minimum seviyeye indirmeyi,
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında sürekli olarak eğitmeyi, bilgilendirmeyi ve bu doğrultuda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı,
 • Kurulmuş ve yürütülmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizi sürekli olarak iyileştirmeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası olarak uygulanabilir şartları yerine getirmeyi taahhüt eder.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ;

Sürdürülebilir bir yaşam için faaliyetlerimiz sırasında;

 • Çevre ile ilgili uymakla yükümlü olduğumuz bütün mevzuatlara uyum sağlamayı,
 • Çevre bilincini arttırarak çalışanlarımızda farkındalık oluşturmayı,
 • Faaliyetlerimiz esnasında ortaya çıkabilecek atıkların, çevre etki ve boyutlarını belirleyip kaynağında önlem almayı,
 • Çevre amaç ve hedefleri koyarak çevre performansımızın sürekli olarak iyileştirilmesini,
 • Doğal kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılmasını, teknolojik yeniliklerin takip edilip uygulanmasını,

Çevre Politikası olarak uygulanabilir şartları yerine getirmeyi taahhüt eder.